# 6_برنامه_تمرینی_جدید_جدید

6 برنامه تمرینی جدید جدید

برنامه تمرین شماره ۰       تکرار ست حرکت عضله 8-10 3 پشت بازو خوابیده با هالتر (تری ست) پشت بازو 8-10 3 پشت بازو تک دمبل جفت دست (تری ست)   8-10 3 پشت بازو ایستاده ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 221 بازدید