# برنامه_تمرینی_برای_بدنسازان

برنامه تمرینی برای بدنسازان

برنامه تمرینی برای بدنسازان جلسه اولجلو پا 15/12/12/10هاگ پا 15/12/12/10پرس پا 15/12/10/تا حدناتوانیپشت پا خوابیده 12/12/10پشت پا تکی 12/12/10ساق پا خمیده ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 34 بازدید