نتایج مسابقات بدنسازی در اراک

 

 

وزن 55 کیلو مقام نام ورزشکار نام تیم 1 بهزاد رحمتی لاکی لند آ 2 مجید آتشبار اینولنس 3 مهدی هادیها اینولنس 4 رضا شکری لاکی لند ب 5 بهرام مرادیان پی صبا 6 سعید غفوری لاکی لند ب وزن 60 کیلو مقام نام ورزشکار نام تیم 1 حمید ملک پناه آریانا 2 احسان سرتیپی المپیک 3 حامد کوشش پارسی وزن 65 کیلو مقام نام ورزشکار نام تیم 1 سعید عسکری مقدم اینولنس 2 محسن اسحقی کلاسیک الف 3 محسن نصیری فیروز تناوران 4 بهزاد امری خانه ورزش 5 محمد عینی گلستان لاکی لند ب 6 نیما رادفر - وزن 70 کیلو مقام نام ورزشکار نام تیم 1 داوود شکرا... لاکی لند آ 2 حاجت مولائی لاکی لند آ 3 تورج فرخی لاکی لند ج 4 حجت توانا لاکی لند ج 5 محمد ابوالفتحی نمونه 6 حسام الدین بیک ولی - وزن 75 کیلو مقام نام ورزشکار نام تیم 1 پژمان منظوری اینولنس 2 آرشام اسماعیلی پور اینولنس 3 سجاد نیکنام پور - 4 علی بلیغی الهادی 5 علی اصغر مردمی کلاسیک الف 6 محمد علی کندوئی بی تی ام وزن 80 کیلو مقام نام ورزشکار نام تیم 1 وارد شکرائی - 2 صادق رضائی لاکی لند آ 3 آرش احمدی لاکی لند ب 4 هادی چوپان لاکی لند ج 5 سعید شاه نظر خان - 6 عباس آشوری مقدم امید وزن 85 کیلو مقام نام ورزشکار نام تیم 1 بابک اکبر نیا لاکی لند آ 2 میثم کشوری عاقلی 3 آیت ا... باقری عاقلی 4 مهرداد محمد زاده لاکی لند آ 5 مرتضی مهینی سعید 6 محمد جابر زارع کلاسیک الف وزن 90 کیلو مقام نام ورزشکار نام تیم 1 محمد هادی افشاری اینولنس 2 مهران ثابت لاکی لند آ 3 سعید مرنگی سعید 4 علی اصغر آرائی نژاد

/ 0 نظر / 71 بازدید