عکس های بدنسازی -آموزش صحیح بدنسازی-گالری بدنسازان
سلام من محمد هستم ساکن شهر اراک حدود چهار سال هستش که به طور حرفه ای بدنسازی رو شروع کردم و به تشویق مربی باشگاه بدنسازی خود به ساخت این وبلاگ همت گماشتم امیدوارم که مورد قبول واقع شود ---- در ضمن نظر فراموش نشه----
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: mohamad tayebi - ۱۳٩٢/۱٢/٥

جلسه اول : تمرین سینه و پشت بازو 
قفسه دمبل + پرس سینه هالتر 12-10×3 
پرس بالا سینه هالتر + پارالل سینه 10-12×3 
پرس سینه دست جمع + دیپس 10-12×3 
پشت بازو هالتر نشسته + دمبل کیک بک 10-12×3 
شکم و کنار شکم ( ترکیبی ) میز شیبدار 1 ست تا مرز نا توانی 
شکم و کنار شکم خلبانی 1 ست تا مرکز ناتوانی 

جلسه دوم : تمرین زیر بغل و جلو بازو 
زیر بغل دمبل تک خم + هالتر خم 10-12×3 
بارفیکس دست باز + لت پشت گردن 10-12×3 
جلو بازو دمبل تناوبی + هالتر ایستاده دست متوسط 10-12×3 
جلو بازو دمبل چکشی تناوبی + جلو بازو هالتر مچ برعکس 10-12×3 
ساعد هالتر نشسته + مچ هالتر نشسته 12-12×3 

جلسه سوم : تمرین پا و سرشانه 
اسکات پا هالتر پا عرض شانه + پشت پا هالتر 10-12×3 
جلوران سیم کش + پشت ران سیم کش 12-12×3 
پرس سرشانه دمبل نشسته + پرس سرشانه هالتر پشت 10-12×3 
نشر جلو دمبل روی میز بالا سینه + نشر خم دمبل روی میز 12-10×3 
ساق پا نشسته ترکیبی ( نوک انگشتان داخل – نوک انگشتان خارج ) 12-12 ×3
گردن نشسته با وزنه 12×3 

جلسه چهارم : تمرین سینه و پشت بازو 
قفسه بالا سینه + پرس بالا سینه هالتر 12-10×3 
کراس آور سینه + پرس سینه دمبل 12-10×3 
پشت بازو هالتر خوابیده میز شیب منفی + دیپس 10-12×3 
پشت بازو سیم کش با کابل + پشت بازو کیک بک با سیم کش تک دست 12-10×3 
شکم و کنار شکم ( ترکیبی ) 1 ست تا مرز ناتوانی
زیر شکم خوابیده میز شیبدار 1 ست تا مرز ناتوانی

جلسه پنجم : تمرین زیر بغل و جلو بازو 
زیر بغل سیم کش دست بازو جلو + قایقی دست باز 10-12×3 
پلاور دمبل + زیر بغل تی 10-12×3 
جلو بازو سیم کش با کابل روی میز لاری + جلو بازو هالتر لاری 10-12×3 
جلو بازو دمبل چکشی میز شیب 45 درجه + جلو بازو هالتر دست جمع 10-12×3 
ساعد هالتر نشسته + مچ هالتر نشسته 12-12×3 

جلسه ششم : تمرین پا و سرشانه 
هاک پا دستگاه + پشت پا سیم کش 10-12×3 
جلوران سیم کش + پرس پا دستگاه 12-10×3 
پرس سرشانه هالتر پششت + نشر جلو هالتر ایستاده 10-12×3 
نشر خم دمبل نشسته به طوری که سینه روی زانو + نشر جانب دمبل نشسته 12-10×3 
ساق پا دانکی ترکیبی ( نوک انگشتان داخل – نوک انگشتان خارج ) 12-12 ×3
گردن سیم کش 12×3

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :